Menu
 

CHYMEIA ApS

logo jpg.pjpeg

CHYMEIA ApS lancerer en helt ny generation af software til sikkerhedsdatablade og kemikaliestyring


AlphaOmega Online er en webbaseret udgave af AlphaOmega, tilpasset de internationale markeder og udvidet med indbyggede og intelligente guider.

Med et stort tilskud fra Markedsmodningsfonden er CHYMEIA ApS i gang med at klargøre næste generation af SDS/kemikaliestyringssoftware. Det betyder bl.a. at softwaren AlphaOmega nu bliver en webbaseret onlineløsning med mange nye muligheder for intelligent SDS authoring.

Allerede i dag er AlphaOmega kendetegnet ved en meget høj grad af automatik. Desuden er det en af de eneste softwareløsninger i verden med indbygget CLP beregning. AlphaOmega er således allerede en unik software, der kan spare brugerne for meget tid og samtidig løfte kvaliteten. Men nu gøres funktionerne tilgængelige i et online miljø, der bl.a. rummer guidning og andre nye funktionaliteter.

”AlphaOmega har allerede en gang sat nye standarder for software til SDS og kemikaliestyring, men det vil vi gøre igen,” siger adm. direktør Johannes Jind. ”Selv de bedste løsninger kan gøres bedre og lettere tilgængelige.”

CHYMEIA ApS er ikke alene om at knytte store forhåbninger til AlphaOmega Online.

På baggrund af virksomhedens prototyper og forretningsplaner, blev CHYMEIA ApS i 2014 bevilliget et tilskud fra Markedsmodning på 2,6 millioner kr. Midlerne tildeles over en projektperiode på 2½ år fra primo 2014 til medio 2016. Tilskuddet gives fordi, Markedsmodningsfonden tror på, at CHYMEIA ApS over de kommende år vil skabe mange nye arbejdspladser i Danmark.

En kvalitetssikret forretningsplan

Hele processen med Markedsmodningsfonden har været en god og værdifuld proces for CHYMEIA ApS. Styrken ved ordningen er, at der tages udgangspunkt i virksomhedens forretningsplan, som er omdrejningspunktet i hele ansøgningen. Der er ingen bureaukratiske målestokke, det handler alene om konkret forretningspotentiale.

For CHYMEIA ApS betød ansøgningsprocessen således også, at vi fik kvalitetssikret vores forretningsplan. Den er blevet vurderet både af embedsmændene og af eksterne eksperter hyret af Markedsmodningsfonden. I selve afgørelsesprocessen er der også sket en vurdering af forretningspotentialet fra hele fondens bestyrelse, der består af Carsten Bjerg, tidligere CEO Grundfoss, Trine Winterø, CEO, Medtech Innovation Center, Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal, Rikke Vestergaard, Kommunaldirektør, Kolding Kommune, Freddy Lykke, Adm. direktør, Cetrea A/S, Jakob Schou Meding, CEO, Hewlett-Packard Denmark, Patrizia Venturelli Christensen, Commercial Dir., Kopenhagen Fur og Susanne Kure, Vicedirektør i Vækstfonden