Menu
 

Detergenter

Der gælder særlige regler for vaske- og rengøringsmidler*.

Reglerne er beskrevet i EU's Forordning nr. 648/2004, som har særligt fokus på:

  • Bionedbrydeligheden af de overfladeaktive stoffer i produktet
  • Mærkningen af vaske- og rengøringsmidler, samt
  • Producenternes forpligtigelser i forhold til at informere myndigheder og lægeligt personale om produkterne


Bionedbrydelighed

Det skal kunne dokumenteres at de ovefladeaktive stoffer nedbrydes under aerobe forhold. Dokumentationen skal indleveres til myndighederne og testmetoder mv. er nærmere beskrevet i forordningen.

Mærkning af vaske- og rengøringsmidler
Vaske- og rengøringsmidler skal foruden at være mærket efter CLP mærkes efter en række særlige regler. Reglerne skal synliggøre:

  • Formålet med brugen af produktet,
  • Tilsatte indholdsstoffer og i hvilke mængder
  • Om produktet indeholder allergene indholdsstoffer
  • Hvordan produktet anvendes, og i hvilken dosering


Informering af myndigheder
I tilfælde af ulykke skal producenten være i stand til at fremsende et datablad for produkterne til lægeligt personale

CHYMEIA kan blandt andet tilbyde bistand indenfor:

  • Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade for detergenter iht reglerne
  • Ekspertrådgivning i fortolkning og anvendelse af reglerne
  • Vejledning i forsøgsdesign og udpegning af kompetente forsøgslaboratorier


Ring til Pia Petersen [Link til medarbejdere] såfremt du ønsker mere information
tlf: +45 28 70 56 48
e-mail: pipe@chymeia.com

*Definition: Produkter, der indeholder sæbe og/eller andre overfladeaktive stoffer beregnet til vaske- og rengøringsprocesser. Vaske- og rengøringsmidler kan foreligge i en hvilken som helst form (flydende, i pulver- eller pastaform, som blokke, støbte stykker, figurer osv.) og markedsføres til husholdninger, institutioner og/eller erhvervsmæssige formål