Menu
 

Kosmetik

Med introduktionen af Forordning 1223/2009 blev reglerne for markedsføring af kosmetik og plejeprodukter yderligere skærpet.


For at overholde de nye krav skal alle omfattede produkter blandt andet registreres i den nye portal, CPNP*. Forordningen har betydning for producenter, distributører, forhandlere og importører af kosmetik og plejeprodukter.

CHYMEIA kan blandt andet tilbyde bistand indenfor:

  • Udarbejdelse af en produktinformationsfil (PIF)
  • Notificeringer i CPNP
  • Rådgivning i forbindelse med mærkning af produktet
  • Rådgivning i forbindelse med overholdelse af relevante grænser


Ring til Claus Ankjærgaard såfremt du ønsker mere information:
Tlf: +45 29 64 71 57
E-mail: clan@chymeia.com

*Cosmetic Product Notifcation Portal