Menu
 

Historie

CHYMEIA er grundlagt af kemiker Johannes Jind, der udviklede den første version af AlphaOmega i 2004.


Johannes Jind er uddannet kemiker, men er også programmør og har mange års erfaring med kemikalielovgivningen. Det var den baggrund, der gjorde det muligt for ham at udvikle programmet AlphaOmega. Processen er nemlig både tidskrævende og kompliceret. Kun med dyb indsigt i alle tre discipliner, er det muligt at skabe et unikt værktøj som AlphaOmega.


Et nyt værktøj udvikles

Tidligt i sin karriere blev det klart for Johannes Jind, at kemikaliestyringen i Europa var temmelig mangelfuld. Han oplevede dagligt fejl i vigtige miljødokumenter eller håndteringen af kemikalier. Senere europæiske undersøgelser (CLEEN, 2004) har da også bekræftet, at der faktisk er fejl i hovedparten af de europæiske sikkerhedsdatablade og etiketter.

Det var klart, at de mange fejl og mangler primært skyldtes, at der manglende effektive værktøjer til at udføre disse opgaver og ikke mindst de komplicerede beregninger, der ligger til grund for faremærkning, klassificering m.m. Udviklingen af et sådant program, var en opgave Johannes Jind påtog sig, da han startede udviklingen af AlphaOmega.

Udviklingsarbejdet tog nogle år, men resultatet stod mål med drømmen: Et avanceret værktøj, der genererede oplysninger og dokumenter automatisk. Det gjorde kemikaliestyringen og udarbejdelsen af miljødokumenter lettere end nogen sinde, og samtidig blev risikoen for fejl reduceret betydeligt.

Programmet fik på få år en bred kundekreds, der spænder fra enkeltmandsvirksomheder til nogle af Danmarks største koncerner. Programmet bliver løbende udviklet og opdateret. I 2010 kunne AlphaOmega, som en af de allerførste software-løsninger i verden tilbyde en indbygget og komplet CLP-beregning.CHYMEIA betyder kemi

Chymeia er opkaldt efter det græske navn for kemi, og som firmalogo benyttes det græske tegn c (chi), der er forbogstavet i ordet. Udtalen kan diskuteres, da ordet jo har græsk oprindelse. Den nygræske udtale af ordet er: Chy-mí-a med en ch lyd, tryk på i'et og e'et der forsvinder. På de fleste sprog benytter man imidlertid K i stedet for ch lyden, og udtalen bliver derfor: Ky-mí-a. Navnet er måske ikke det letteste at udtale, men det har sine dybe rødder i det, det hele handler om, nemlig kemi.