Menu
 

Funktioner i APB-authoring

AlphaOmega giver en lang række fordele og muligheder, som man typisk ikke får i andre løsninger

 • Automatiseret udarbejdelse af APB med intelligent og automatisk sætningsvalg.
 • Fareetiket + flere formater af APB (APB (6-7 sider), APB uddrag (2-3 sider), arbejdskort (1 side))
 • Mulighed for at udregne klassificeringer (både CLP og DPD) på egne blandinger.
 • Intelligent opdatering. I AlphaOmega findes en funktion til automatiseret detektering af stoffer på CAS-nr., når det ændrer klassificering i lovgivning. Det betyder, at man kan få udpeget berørte produkter og udføre en automatiseret opdatering. Dermed kan man straks beskytte medarbejderne efter den nyeste viden om stoffernes farlighed.
 • Håndtering af eksponeringsscenarier bliver den næste store opgave, også her tilbyder AlphaOmega en enkel løsning
 • Effektiv distribution via et enkelt distributionsprogram (og evt. via stregkoder)
 • Mulighed for engelske APB uddrag til udenlandske medarbejdere i Danmark
 • Kemikaliestyring på substansniveau med de fordele og de besparelser det giver via forenkling og substitution.
 • Når man opbygger egen stof-database i AlphaOmega, så er arbejdet gjort enkelt i AlphaOmega med en meget avanceret automatisk.
 • Værktøjer til lovpligtig substitution og kemisk APV
 • Indbyggede kontrolfunktioner, der rydder ud i de mange fejl som findes i sikkerhedsdatabladene. Undersøgelser har vist fejl i op til 78 % af de europæiske sikkerhedsdatablade.
 • Mulighed for udenlandske APB formater, f.eks. COSHH til England og Skyddsblad til Sverige.
 • Opslag og opdatering efter mange forskellige kemikalielister.
 • Ensartede arbejdspladsbrugsanvisninger.

Book en tid

Bestil et uforpligtende tilbud eller kontakt os med en uforpligtende forespørgsel på info@chymeia.dk eller på tlf. 72 40 16 22.